Test av Wima labben

Produkttest

Wima labben ble ved utviklingen av produktet utprøvd hos Sintef Unimed og testet på sykehjemspasienter.

Rapporten konkludere bl.a. med:

Det har vært en overveiende positiv holdning til labben under prosjektperioden. De fleste av pleierne har gitt uttrykk for at dette er et produkt som har plass i markedet på linje med andre hjelpemidler som benyttes ved profylakse/liggesårbehandling. Den er oppfattet å være komfortabel for bruker, den er god og varm for de som har problemer med å holde varmen på føttene. Samtidig er den relativt luftig.

Det er også viktig å understreke at så mye som halvparten av pasientene fikk forbedret sin tilstand under prøvingsperioden. Dette kan sees på som meget positivt, da man vet at liggesår hos sengeliggende og gamle pasienter er meget vanskelig å behandle.

Brukerundersøkelse

Sintef Unimed, senter for innovasjon, har i samarbeid med Wima produkter foretatt en brukerundersøkelse av Wima-labben, etter at produktet har vært på markedet et par års tid.

Hensikten med undersøkelsen har blant annet vært å få frem brukernes vurdering og erfaring med bruk av labben, og om produktet tilfredsstilte brukernes behov.

Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju med 10 institusjoner som alle hadde erfaring i bruk av labben.

Resultatet av undersøkelsen viste at Wima-labben ble brukt til forebygging av sår og direkte sårbehandling av trykksår på hæl. Alle institusjonene var svært fornøyd med produktet, og refererte til gode resultat ved bruk av labben. Samtlige forespurte ønsket å anbefale produktet videre til andre institusjoner eller hjemmebaserte tjenester.

Bestill produkter